IZGRADNJA NADSTREŠKA PRI MRLIŠKI VEŽICI MOTOVILCI

Infrastruktura
2022
Vas MOTOVILCI
Lastni projekti
V teku
MOTOVILCI POKOPALIŠČE MOTOVILCI , 9264 Grad
december 2021
februar 2022