IZGRADNJA NADSTREŠNICE PRED VHODOM ZDRAVSTVENE POSTAJE GRAD

Infrastruktura, Zdravstveno varstvo
2023
Vas GRAD
25.376,00 €
V teku
Zdravstvena postaja Grad , 9264 Grad
januar 2023
februar 2023