Vas MOTOVILCI

Motovilci, 9264 Grad
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Viljem GRAH, Motovilci 42, 9264 Grad
  • Podpredsednik, Robert KUZMIČ, Motovilci 67, 9264 Grad
  • Članica, Slavica HÜLL, Motovilci 35, 9264 Grad
  • 40, Dragica ŽEKŠ, Motovilci 25, 9264 Grad
  • 50, Alojz TOPLAK, Motovilci 5, 9264
  • Član, Jožef SUKIČ, Motovilci 79 a, 9264 Grad