Vas KRUPLIVNIK

Kruplivnik , 9264 Grad
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Predsednik, Ciril MIHALIČ, Kruplivnik 28, 9264 Grad
  • Član, Silvester DERVARIČ, Kruplivnik 3, 9264 Grad
  • Član, Štefan NEMET, Kruplivnik 18, 9264 Grad
  • Član, Vladimir KOSEDNAR, Kruplivnik 79, 9264 Grad
  • Član, Daniel SMODIŠ, Kruplivnik 46, 9264 Grad
  • Član, Daniel HUBER, Kruplivnik 68, 9264 Grad
  • Član, Karel ČASAR, Kruplivnik 86 a, 9264 Grad
  • Članica, Angela RECEK, Kruplivnik 39, 9264 Grad