5/2024 z dne 31.5.2024

31. 5. 2024 Marjeta G. (Občinska uprava)
Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Grad (5/2024 z dne 31.5.2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2024
Začetek veljavnosti: 01.06.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Grad in subvencije cene uporabe javne infrastrukture - omrežnine (5/2024 z dne 31.5.2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2024
Začetek veljavnosti: 01.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Grad (5/2024 z dne 31.5.2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2024
Začetek veljavnosti: 01.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki