ASFALTIRANJE - CESTA NA BREGINEM BREGU V VIDONCI JP 697451

Infrastruktura
Vas VIDONCI
Lastni projekti
Zaključeno
maj 2021
junij 2021