Vas VIDONCI

Vaško-gasilski dom Vidonci, 9264 Grad
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Štefan GYERGYEK, Vidonci 97 B, 9264 Grad
  • član, Zlatko FERKO, Vidonci 133, 9264 Grad
  • Član, Gabrijel PILAJ, Vidonci 68, 9264 Grad
  • Član, Andrej GJERGJEK, Vidonci 3, 9264 Grad
  • Član, Mihael HUBER, Vidonci 24, 9264 Grad
  • Član, Marjan GYERGYEK, Vidonci 43, 9264 Grad