JAVNO NAZNANILO - SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

13. 9. 2018 Mihaela Ž. (Občinska uprava)
Prireditev
Občina Grad
Gasilski dom Grad , 9264 Grad
Termini
23.09.2018 (nedelja) ob 11:30

Poročilo o dogodku

Čas, v katerem živimo, nam vse bolj narekuje, da nam le medsebojno razumevanje, spoštovanje in strpnost zagotavljajo prijazno življenje. Slednje naj bi bilo tudi vodilo vseh nas, ki bivamo v Občini Grad. Ohranjajmo pristne medčloveške odnose. Mednje sodi tudi spoštovanje do starejših občanov, ki so svoja ustvarjalna leta vgrajevali v našo bivalno skupnost.
V ta namen je v nedeljo, 23. septembra, v gasilskem domu pri Gradu potekalo že tradicionalno srečanje starejših občank in občanov Občine Grad. Srečanje se je začelo s sveto mašo v Cerkvi Marije Vnebovzete pri Gradu, ki jo je daroval domači župnik g. Marko Magdič, nato pa nadaljevalo v gasilskem domu.
158 udeleženih starejših občanov (od 70 let naprej) se je imelo čast razveseliti ob zanimivem kulturnem programu, ki so ga sooblikovali člani Kulturnega društva Rogašovci, učenka Osnovne šole Grad pod vodstvom mentorice ga. Marija Štesl, zaigrala je skupina »Što ma čas«. Zbrane je pozdravila tudi županja Cvetka Ficko, ki je izrazila veselje nad visokim številom zbranih občank in občanov; zaželela jim je prijetno druženje. Poudarila je, da so starejši občani tisti, ki so pomagali soustvarjati našo občino in zato so takšna srečanja majhna pozornost v znak zahvale za njihov prispevek. Neprecenljive so njihove izkušnje in modrost, ki so jo prenesli na mlajše rodove. Duhovno misel za dogodek sta podelila župnik g. Marko Magdič in evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč ga. Simona Prosič Filip.
Starejši so v večurnem druženju obujali spomine in delili srečne in tudi nekoliko manj srečne življenjske preizkušnje s svojimi znanci in prijatelji, saj se nekateri vidijo samo na teh tradicionalnih srečanjih starostnikov.
Ob kosilu so udeleženci skupaj z županjo nazdravili za zdravo in mirno nadaljnjo pot življenja. Vsak udeleženec je bil ob pogostitvi skromno obdarjen. Nasmejani obrazi so bili dokaz, da vsem tovrstna srečanja veliko pomenijo.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti