Občina Grad

Grad 172, 9264 Grad
Cvetka FICKO
SI70454540
1365673000
SI56 0110 0010 0015 860
BSLJSI2X
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 551 88 80
02 551 88 86
tajnistvo@obcina-grad.si

Predstavitev

1998
37
7
2173
Statistični urad RS - november 2018
Povezava