Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad

Predpisi, na katere predpis vpliva