Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad

Predpisi, na katere predpis vpliva