Javni poziv za predložitev predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovna šola Grad

5. 7. 2021 Marjeta G. (Občinska uprava)
05.07.2021
Objave in pozivi
26.07.2021 do 15:00
032-0005/2021-2
05.07.2021
marjeta.geld@obcina-grad.si
025518884