PGD Motovilci

G. Daniel Makari, predsednik
041 330 976
Povezava
Gasilsko- vaški dom Motovilci , 9264 Grad