PREPOVED ZBIRANJA VEČ KOT ŠEST LJUDI IN OMEJITEV GIBANJA LJUDI MED 21. IN 6. URO

20. 10. 2020 Mihaela Ž. (Občinska uprava)