Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

29.05.2020 Mihaela Ž. (Občinska uprava)