Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

29. 5. 2020 Mihaela Ž. (Občinska uprava)