PRIJAVA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

28. 1. 2016 Mihaela Ž. (Občinska uprava)