Soglasje za prodajo na premičnih stojnicah – Vel'ka maša pri Gradu, dne 15. 8. 2015

20. 6. 2015