TERENSKO PREGLEDOVANJE NAPRAV ZA NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV FFS V LETU 2017

7. 3. 2017 Mihaela Ž. (Občinska uprava)