Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za podjetja

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za izvedbo postopka