O B V E S T I L O (Podaljšanje roka za zbiranje pobud za spremembo občinskega prostorskega načrta)

5. 10. 2022 Mihaela Ž. (Občinska uprava)