SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

2. 9. 2022 Mihaela Ž. (Občinska uprava)