DELA NA PODROČJU ODVODNJAVANJA NA JP 697671 Drvarič Sabotinova c. Radovci

Infrastruktura
2022
Vas RADOVCI
Lastni projekti
Zaključeno
Radovci 8, 9264 Grad
januar 2022
januar 2022