INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP697591 CESTA DOLŽINE V KOVAČEVCIH

Infrastruktura
Vas KOVAČEVCI
Lastni projekti
V teku
Kovačevci , 9264 Grad
avgust 2021
september 2021