IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH V LETU 2021

Infrastruktura, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Vas KOVAČEVCI
Vas KRUPLIVNIK
Vas RADOVCI
8.628,60 €
Lastni projekti, Proračun RS
Zaključeno
Območje Občine Grad , 9264 Grad
avgust 2021
september 2021