Športno društvo Kruplivnik

Štefan NEMET, predsednik
031 606 379
Nogometno igrišče Kruplivnik, 9264 Grad