SANACIJA PREČRPALIŠČA NA DOLNJIH SLAVEČIH

Infrastruktura
Vas DOLNJI SLAVEČI
4.004,47 €
Lastni projekti
Zaključeno
DOLNJI SLAVEČI , 9264 Grad
Junij 2021
Julij 2021