OBVESTILO O POSLOVANJU KRAJEVNIH URADOV NA OBMOČJU UE MURSKA SOBOTA V ČASU DOPUSTOV OD 1. 7. DO 1. 10. 2021

2. 7. 2021 Mihaela Ž. (Občinska uprava)