DELO NA PODROČJU ODDVODNJAVANJA NA DOLNJIH SLAVEČIH NA LC197011

Infrastruktura
Vas DOLNJI SLAVEČI
Lastni projekti
Zaključeno
junij 2021
junij 2021