Vloga za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov