Vloga za izdajo soglasja za poseg na javno cesto/v varovalni pas javne ceste

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka