OBVESTILO - POZIV ZA ZASADITEV IN DOSADITEV TRAVNIŠKIH VISOKODEBELNIH SADOVNJAKOV

2. 10. 2020 Mihaela Ž. (Občinska uprava)