VABILO - HUBERTOVA MAŠA

17. 6. 2020 Mihaela Ž. (Občinska uprava)
Kulinarika, Kultura, Prireditev, Obveščanje javnosti
Vstop prost
Lovski dom Grad - Kuzma, Kuzma , 9263 Kuzma
Termini
28.06.2020 ob 10.00

Poročilo o dogodku

 LD GRAD-KUZMA O DELU V LETU 2020

Tudi LD Grad-Kuzma je morala svoje poslanstvo v letu 2020 prilagoditi razmeram zaradi pandemije COVID-19.

V zimskem času smo namenili večino dela za načrtovanje plana dela v letu 2020. Skrbeli smo za krmljenje divjadi, izobraževanje članstva ter opravili redni letni občni zbor.

V pomladnih mesecih smo obdelali krmne njive, ki jih je približno 2,5 ha, ter se pripravljali na inozemni lovni turizem, za katerega smo se bali, da bo zaradi pandemije zelo okrnjen. Uspelo nam ga je v celoti izpolniti, za razliko od mnogih drugih lovskih družin.

Tako kot vsako leto smo tudi letos izvedli tradicionalno Hubertovo mašo, s katero se spomnimo naših preminulih članov.

Letos je prireditev potekala v nedeljo, 28. 6. 2020. Poleg lovcev iz sosednjih lovskih družin so se prireditve udeležili tudi županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko, župan Občine Kuzma g. Jožef Škalič ter predsednik ZLD Prekmurja g. Ludvik Rituper. Vsi trije so pozdravili veliko število prisotnih na tej prireditvi. Po svečanem delu je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo vseh prisotnih.

V jesenko-zimskem obdobju pa smo lovci največ časa namenili ocenjevanju škode po divjadi, pripravi krmne hrane za zimo, izvrševanju načrtovanega odstrela visoke divjadi in izvedbi skupinskih lovov. Lovi so bili okrnjeni zaradi nastale situacije v zvezi s pandemijo. Opažamo pa žal, da divjad nima miru tudi zaradi hrupa, ki ga povzroča vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju.

V letu 2020 smo žal izgubili dva naša dolgoletna člana, in sicer Elemirja Kovača iz Šulincev ter Alojza Saba iz Gornjih Slaveč.

Lovci naše lovske družine želimo vsem občankam in občanom Občine Grad v prihajajočem letu 2021 predvsem veliko zdravja ter vabimo vse, ki imajo veselje do narave, divjadi, da se nam pridružijo v našem poslanstvu.

LOVSKI ZDRAVO!       

Predsednik LD Grad-Kuzma,
Viktor Navotnik