(Junij 2019) POSTAVLJENA ODBOJNA OGRAJA NA SANIRANEM PLAZU GRAD "Pri Petajzlinu"