OBVESTILO - EKO SKLAD - PRIDOBITEV 100 % SUBVENCIJE ZA ZAMENJAVO STARIH KURILNIH Z NOVIMI KURILNIMI NAPRAVAMI NA LESNO BIOMASO RAZŠIRJENA NA OBMOČJE CELOTNE SLOVENIJE

21. 5. 2019 Mihaela Ž. (Občinska uprava)