(2019) OBREZOVANJE DREVJA IN VEJEVJA OB KATEGORIZIRANIH CESTAH