DRŽAVNI UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2019 IN RAZPORED PREDSTAVITEV NEPOSREDNIH PLAČIL V KMETIJSTVU

13. 2. 2019 Mihaela Ž. (Občinska uprava)