DAN ODPRTIH VRAT

12. 2. 2018 Mihaela Ž. (Občinska uprava)
Razno
Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad
Termini
15.02.2018 ob 13.00

Poročilo o dogodku

Občina Grad je 15. februarja skozi ODPRTA VRATA občanom in občankam omogočila ogled možnosti in priložnosti, ki jih prinašata naše delo in načrtovanje. Z dnevom odprtih vrat smo želeli povečati odprtost delovanja naše občine in vzpostaviti možnost močnejšega vključevanja tukajšnjih prebivalcev v naše načrte.

Občine so tiste, ki v osnovi vodijo in usklajujejo lokalni razvoj in skrbijo za večino zadev, pomembnih za občanke in občane: od vrtcev, kulturne dejavnosti, skrbi za starejše, dejavnosti mladih v prostem času, cest, oskrbe s pitno vodo, odstranjevanja odpadkov do številnih ostalih investicij, ki oblikujejo kakovost življenja v našem okolju.
Skupnost občin Slovenije ocenjuje, da je v občinah zaslediti konkreten razvoj, da je bilo v preteklosti mnogo narejenega, da so številne županje in župani, občinski sveti ter zaposleni v občinskih upravah pozitivno vplivali na kvaliteto življenja ljudi v različnih predelih države.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti