Domov Vloge in pobude Vloge in obrazci

Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi v Občini Grad

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE