DELA NA PODROČJU ODVODNJAVANJA NA LC 197011 Motovilci - Dolnji Slaveči

Infrastruktura
Vas MOTOVILCI
Lastni projekti
Zaključeno
Motovilci 62, 9264 Grad
oktober 2021
november 2021