Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin s parc. št. 1398 in 1400, obe k.o. 38 - Grad v celoti - Grad 158

19.10.2018 Marjeta G.